آخرین نسخه Plesk Obsidian - دیتاسنتر سروش رسانه - پهنای باند نامحدود

IR WIN RES 5GB

کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK Obsidian)

5000 مگابایت فضای میزبانی


نامحدود پهنای باند


میزبانی 25 سایت مجزا


نامحدود زیر دامنه


بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانه


نامحدود دیتابیس MySQL


نامحدود دیتابیس MSSQL


اکانت FTP نامحدود


نامحدود Import / Export Backup


پشتیبانی 24 ساعته


آپتایم 99.9%


دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانهکد تخفیف

IR WIN RES 10GB

کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK Obsidian)

10000 مگابایت فضای میزبانی


نامحدود پهنای باند


میزبانی 50 سایت مجزا


نامحدود زیر دامنه


بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانه


نامحدود دیتابیس MySQL


نامحدود دیتابیس MSSQL


اکانت FTP نامحدود


نامحدود Import / Export Backup


پشتیبانی 24 ساعته


آپتایم 99.9%


دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه


IR WIN RES 20GB

کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK Obsidian)

20000 مگابایت فضای میزبانی


نامحدود پهنای باند


میزبانی 100 سایت مجزا


نامحدود زیر دامنه


بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانه


نامحدود دیتابیس MySQL


نامحدود دیتابیس MSSQL


اکانت FTP نامحدود


نامحدود Import / Export Backup


پشتیبانی 24 ساعته


آپتایم 99.9%


دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه


IR WIN RES 30GB

کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK Obsidian)

30000 مگابایت فضای میزبانی


نامحدود پهنای باند


میزبانی 150 سایت مجزا


نامحدود زیر دامنه


بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانه


نامحدود دیتابیس MySQL


نامحدود دیتابیس MSSQL


اکانت FTP نامحدود


نامحدود Import / Export Backup


پشتیبانی 24 ساعته


آپتایم 99.9%


دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه


IR WIN RES 50GB

کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK Obsidian)

50000 مگابایت فضای میزبانی


نامحدود پهنای باند


میزبانی 350 سایت مجزا


نامحدود زیر دامنه


بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانه


نامحدود دیتابیس MySQL


نامحدود دیتابیس MSSQL


اکانت FTP نامحدود


نامحدود Import / Export Backup


پشتیبانی 24 ساعته


آپتایم 99.9%


دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه


IR WIN RES 100GB

کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK Obsidian)

100000 مگابایت فضای میزبانی


نامحدود پهنای باند


میزبانی 500 سایت مجزا


نامحدود زیر دامنه


بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانه


نامحدود دیتابیس MySQL


نامحدود دیتابیس MSSQL


اکانت FTP نامحدود


نامحدود Import / Export Backup


پشتیبانی 24 ساعته


آپتایم 99.9%


دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه